Ateneus Digitals

ateneus_digitals_nosaltres

Els Ateneus Digitals són la primera resposta a la necessitat d’alfabetització digital d’una majoria de la societat educada de manera analògica.

Hem dissenyat un nombre determinat de tallers amb el propòsit d’oferir un aprenentatge per projectes, que al seu torn, ens ajudin a assumir la idea de l’aprenentatge al llarg de la vida.

Els Ateneus Digitals són el primer esglaó de l’escala del coneixement que ens ajudarà a entendre i comprendre la societat digital en què vivim.
L’objectiu és passar d’utilitzar les eines tecnològiques a donar-los un ús intel·ligent, atès que es disserta molt sobre els mitjans que utilitzem i molt poc dels fins, que són els que donen sentit al que fem.

La societat digital es fonamenta en la gestió de dades, el procés de la informació i la intel·ligència col·lectiva, d’aquí, la necessitat d’un sistema d’aprenentatge continu que desenvolupi projectes d’intel·ligència artificial basats en la intel·ligència col·lectiva.