Informació adiccional RGPDUE

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Textes legales Versió 1 03-2019

2.0 Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable:

GIROQUANTIC,S.L.
C/ Oviedo, nº 46, 17005-GIRONA
www.giroquantic.cat

Dades de contacte del DPD:

info@.giroquantic.cat

Període de conservació:

La previsió legal que obliga a conservar-per raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat, pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins de, arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i / o, cancel·lació.

Destinatari de la cessió:

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Finalitat de la cessió:

No es preveu cap cessió.

Legitimació de la cessió:

No es preveu cap cessió.

Transferència internacional:

No es produeixen

Moviments internacionals de dades:

No es produeixen

Encarregats de tractament:

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets

Que drets té?

Té dret a fet que li confirmem si estem tractant dades seves.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-los particularment si ja no cal tractar-los.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos es pot oposar al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça dalt assenyalada o enviar comunicat al correu electrònic info@.giroquantic.cat.

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, ha d’adjuntar la, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que, actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també, document que acrediti la representació i document identificatiu del, mateix.

Si vol disposar d’un model per a això podrà:

Utilitzar un model oficial de l’Agència: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Sol·licitar-nos un model: info@.giroquantic.cat.

2.1 Formulari 1 – CONTACTE

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable:

GIROQUANTIC,S.L.
C/ Oviedo, nº 46, 17005-GIRONA
www.giroquantic.cat

Dades de contacte del DPD:

info@.giroquantic.cat

Finalitat, termini de conservació i legitimació

Finalitats detallades:

Recollida de les dades per atendre les seves consultes.

Termini de conservació:

La previsió legal que obliga a conservar-per raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat, pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins de, arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i / o, cancel·lació.

Legitimació:

Consentiment del interessat

2.1 Formulari 2 – BOTIGA

PROTECCIÓN DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable:

GIROQUANTIC,S.L.
C/ Oviedo, nº 46, 17005-GIRONA
www.giroquantic.cat

Dades de contacte del DPD:

info@.giroquantic.cat

Finalitat, termini de conservació i legitimació

Finalitats detallades:

Recollida de les dades per registrar-se i poder iniciar el procés de compra on-line.

Termini de conservació:

La previsió legal que obliga a conservar-per raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat, pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins de, arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i / o, cancel·lació.

Legitimació:

Consentiment del interessat