MediaLab

Innovació, Transferència de Coneixement

Benvinguts a MediaLab de Giroquàntic, el nostre laboratori d'innovació i transferència de coneixement dedicat a promoure, investigar, formar i debatre en el context ATCs (art, ciència, tecnologia i societat) amb especial incidència en el desenvolupament sostenible, la innovació i les possibilitats de les tecnologies de la informació i la computació.

Què és un MediaLab?

Un MediaLab és un centre dedicat a la promoció, investigació, formació i debat de caràcter multidisciplinari en el context ATCs, amb especial incidència en el desenvolupament sostenible, la innovació i les possibilitats de les tecnologies de la informació i la computació. El model de MediaLab en què estem treballant estarà escampat per les comarques de Girona en diferents seus, coordinades des d’una seu virtual.

Innovació per a Empreses T'ajudem a transformar i crear nous productes i serveis per a millorar la competitivitat de la teva empresa.

Assessorament i Transferència de Resultats d'R+I

S'acompanya i s'assessora sobre les opcions de transferència a la societat dels resultats d'R+I. En el marc del procés de transferència d'aquests resultats, es dona suport a la definició i la implantació del pla de comunicació corresponent, amb l'objectiu de difondre el coneixement i les tecnologies que cal transferir. Les accions de comunicació i difusió, en el marc de la valorització i la transferència de resultats d'R+I, es duen a terme mitjançant els formats (vídeos, infografies, fitxes tecnològiques...) i canals (xarxes socials, butlletins, webs...) més adequats segons cada cas. La comunicació i difusió es pot adreçar al públic general o bé a entitats i empreses interessades en un resultat concret. Aquest marc d'actuació contribueix a millorar la visibilitat de l'activitat de transferència i a generar més impacte.

Col·laboració amb investigadors, científics i universitaris

Amb l'objectiu de potenciar la innovació i la competitivitat empresarial, col·laborem estretament amb investigadors per aportar coneixement científic i tecnològic avançat als projectes i iniciatives desenvolupades a MediaLab de Giroquàntic. Aquesta col·laboració proporciona un valor afegit significatiu per a les petites i mitjanes empreses participants, permetent-los accedir a recursos i expertesa de primer nivell per millorar la seva competitivitat i capacitat innovadora.

Metodologia de Treball del MediaLab de Giroquàntic

Metodologia de Treball del MediaLab de Giroquàntic Utilitzem una metodologia innovadora i adaptada a les necessitats específiques de cada projecte i empresa amb la qual col·laborem. La nostra aproximació està dissenyada per fomentar la innovació, la transferència de coneixement i el desenvolupament sostenible, combinant la investigació científica amb la pràctica empresarial.

Fases de Treball

1. Anàlisi i Diagnosi: En la primera fase, realitzem una anàlisi exhaustiva de les necessitats, objectius i reptes de l'empresa. Aquesta diagnosi inicial ens permet comprendre a fons la situació actual i definir les àrees d'actuació més rellevants.

2. Investigació i Desenvolupament (I+D): Basant-nos en l'anàlisi inicial, col·laborem estretament amb equips del CSIC i altres experts en la matèria per investigar i desenvolupar solucions innovadores i tecnològiques adaptades a les necessitats de l'empresa.

3. Implementació i Assessorament: Un cop desenvolupades les solucions, oferim assessorament i suport durant la fase d'implementació per garantir una integració efectiva i optimitzada de les noves solucions dins l'empresa.

4. Avaluació i Seguiment: Finalment, realitzem una avaluació dels resultats obtinguts i establim un seguiment continu per assegurar que les solucions implementades generen l'impacte desitjat i són sostenibles a llarg termini.

Eines i Recursos

• Tecnologies Avançades: Utilitzem tecnologies avançades com la intel·ligència artificial, la big data i la ciberseguretat per desenvolupar solucions innovadores i eficients.

• Plataformes Col·laboratives: Fomentem la col·laboració i el treball en equip mitjançant plataformes col·laboratives que permeten una comunicació fluida i una gestió eficaç dels projectes.

• Formació i Capacitació: Oferim formació i capacitació especialitzada per a professionals i equips d'empresa per assegurar la correcta implementació i adopció de les solucions desenvolupades.

Beneficis de la Metodologia MediaLab

• Innovació: Potenciem la innovació mitjançant la combinació de la investigació científica i la pràctica empresarial, proporcionant solucions avantguardistes i competitives.

• Transferència de Coneixement: Facilitem la transferència de coneixement entre equips del CSIC i empreses, permetent l'accés a recursos i expertesa de primer nivell per millorar la competitivitat i capacitat innovadora de les empreses participants.

• Desenvolupament Sostenible: Prioritzem el desenvolupament sostenible en tots els nostres projectes, contribuint a la creació d'un món més sostenible i equilibrat.

Casos d'Èxit

Un exemple pràctic del nostre treball és la col·laboració amb una petita empresa que volia optimitzar la seva cadena de subministrament mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial. Gràcies al nostre assessorament i la col·laboració amb els nostres equips de transferència de coneixement, vam desenvolupar un sistema d'IA personalitzat que va millorar l'eficiència i la productivitat de l'empresa.

La Nostra Missió

A MediaLab de Giroquàntic, perseguim un objectiu clar: promoure el coneixement i el desenvolupament de les noves tecnologies perquè s’adaptin al patró humà de manera que possibilitin més oportunitats de coneixement, benestar, felicitat i, en definitiva, un món millor.

Com Unir-se a MediaLab?

És fàcil! Si ets una empresa o professional interessat en la innovació, la transferència de coneixement i el desenvolupament sostenible, registra't a MediaLab de Giroquàntic i comença a explorar les nostres activitats, serveis i recursos. Impulsa el teu negoci i la teva carrera professional al següent nivell amb el nostre suport, orientació i oportunitats de creixement.